Bild från Majbålet.

Frimans sidor
Åke
Gun
Alf
Jan